Những nội dung cơ bản khi lập kế hoạch sản xuất | Trường MTC

Nếu bạn đang băn khoăn cách lập kế hoạch sản xuất như thế nào thì bài viết “Những nội dung cơ bản khi lập kế hoạch sản xuất” của Trường MTC dành cho bạn.

Lập kế hoạch sản xuất giữ vai trò rất quan trọng vì toàn bộ nhà máy, doanh nghiệp sẽ phải vận hành theo kế hoạch sản xuất được lập. Hiểu được ý nghĩa của kế hoạch sản xuất, phương pháp lập và điều hành kế hoạch hiệu quả sẽ giúp tổ chức tăng hiệu quả sản xuất của mình từ đấy tăng cao lợi nhuận. Nếu bạn đang băn khoăn cách lập kế hoạch sản xuất như thế nào thì bài viết “Những nội dung cơ bản khi lập kế hoạch sản xuất” của Trường MTC dành cho bạn.

Lập kế hoạch sản xuất là cụ thể hóa kế hoạch marketing: sản phẩm sẽ được cung cấp như thế nào, sử dụng những nguồn lực gì? chi phí sản xuất là bao nhiêu?... Dưới đây là những nội dung cơ bản của một kế hoạch sản suất.

Nội dung lập kế hoạch sản xuất


Mô tả sản phẩm và số lượng


Sản phẩm được mô tả từ góc độ sản xuất, sản phẩm được hoàn thành từ những chi tiết nào? Vật liệu cấu thành sản phẩm là gì? Các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, các công đoạn để sản xuất sản phẩm

Số lượng sản phẩm dự định sản xuất


Phải biết cần sản xuất các sản phẩm như thế nào, số lượng bao nhiêu để đáp ứng kế họach marketing và tồn kho của doanh nghiệp.

Máy móc trang bị và nhà xưởng


Cần sử dụng những mẫu máy móc trang bị nào, công suất bao nhiêu, lấy đồ vật từ nguồn nào (có sẵn, nhập mới,…) cần nhà xưởng rộng bao nhiêu m2, sắp đặt như thế nào, kế hoạch khấu hao nhà xưởng, vật dụng,… Kế hoạch máy móc vật dụng và nhà xưởng cần được sắp xếp riêng vì phần này sẽ ảnh hưởng tới quyết định về các nguồn lực khác. Máy móc, thiết bị và nhà xưởng thường được đầu tư lớn vì thế kế hoạch máy móc trang bị và nhà xưởng rất cần thiết để lập kế hoạch tài chính sau này.

Phương thức sản xuất


Doanh nghiệp sẽ sản xuất sản phẩm như thế nào: quy trình, kỹ thuật để cung ứng sản phẩm, chi tiết hoặc công đoạn nào tự sản xuất/gia công bên ngoài, tại sao, v.v…

Nguyên vật liệu và các nguồn lực khác


Nhu cầu sử dụng và tồn kho vật tư, chất lượng và số lượng như thế nào, ai là nhà cung cấp, nguyên vật liệu thay thế là gì, số lượng mua tối ưu, phương thức sản xuất, các rủi ro có thể xảy ra.

Những yêu cầu về nhân lực


Số lượng lao động, trình độ tay nghề, kế hoạch đáp ứng (tuyển dụng, đào tạo,…)

Dự toán chi phí hoạt động


Cần bao nhiêu vốn đầu tư, những chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

Lợi thế cạnh tranh


Xác định xem nhân tố cạnh tranh nào là chủ yếu và là yếu tố ảnh hưởng để ra quyết định lựa chọn những phương án sản xuất, đầu tư máy móc trang bị, bao gồm: chất lượng, quy mô, kỹ thuật, giá tiền, khả năng đáp ứng nhanh, kinh nghiệm,…

 

Những nội dung cơ bản khi lập kế hoạch sản xuất

Những yếu tố cần lưu ý khi lập kế hoạch sản xuất

 

Yêu cầu tối quan trọng của bộ phận lập kế hoạch sản xuất là phải biết được các thông tin cần phải có liên quan tới tình hình của doanh nghiệp ở hầu hết các phòng ban liên quan tới sản xuất. Bằng phương pháp truyền thống, người lập kế hoạch sẽ tổng hợp các báo cáo từ các phòng ban khác trong doanh nghiệp và tiến hành phân tích để lên kế hoạch sản xuất phù hợp theo tiến độ kế hoạch. 

>> Giới thiệu phương pháp DMAIC - Trường MTC