Chuyên gia Hoàng Minh Nghiệp

Ông là một chuyên gia đào tạo, tư vấn các chương trình về Quản trị sản xuất và kỹ năng mềm

Thạc sĩ ngành Quản Trị chất lượng
Kỹ sư cơ khí Đại học Bách Khoa TP.HCM
Là Giảng viên chính thức của tổ chức Business Edge (BE) do ngân hàng thế giới WB tài trợ.