Thách thức khi áp dụng quản trị tinh gọn trong SME Việt Nam

Khi quản trị tinh gọn được áp dụng chính xác, có hệ thống và doanh nghiệp kiên trì áp dụng sẽ tạo ra rất nhiều lợi ích.

Quản trị tinh gọn mang lại nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa. Theo Taiichi Ohno (1988), hệ thống sản xuất Toyota (TPS) bắt đầu từ nền tảng triết lý kinh doanh dài hạn, quản lý sản xuất một cách trực quan, chuẩn hóa quy trình và cân bằng sản xuất. Khi quản trị tinh gọn được áp dụng chính xác, có hệ thống và doanh nghiệp kiên trì áp dụng sẽ tạo ra rất nhiều lợi ích bao gồm giảm lãng phí, giảm thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, tiết kiệm chi phí và giảm sản xuất lỗi.

Tham khảo thêm: Mô hình Lean Manufacturing - sản xuất tinh gọn

Tuy nhiên, việc áp dụng quản trị tinh gọn cũng có nhiều mặt thách thức, các nhân tố được lựa chọn dựa trên mức độ quan trọng khi Doanh nghiệp muốn áp dụng, đặc biệt trong giai đoạn đầu.

Thách thức khi áp dụng quản trị tinh gọn

Tầm quan trọng của định hướng dài hạn

Doanh nghiệp thực sự coi trọng việc áp dụng quản trị tinh gọn thì cần có tầm nhìn dài hạn về các lợi ích đạt được chứ không chú trọng đến các lợi ích trong ngắn hạn. Một thực tế đã chỉ ra ở hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa với tiềm lực hữu hạn, các quyết định quản trị luôn chú ý đến các lợi ích trước mắt. Vì vậy , lãnh đạo SME không dễ thực hiện thay đổi, nhất là cho một chiến lược dài hạn.

Thách thức khi áp dụng quản trị tinh gọn trong SEM Việt Nam

Sẵn sàng thay đổi

Một tổ chức áp dụng quản trị tinh gọn thành công là một tổ chức dẻo luôn sẵn sàng thay đổi để tiếp thu kiến thức mới và sẵn sàng học tập. Nó không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các công cụ quản lý mà nó là một triết lý và văn hóa. Chính vì vậy, một số công cụ của quản trị tinh gọn như cải tiến liên tục hay JIT (just in time) đòi hỏi doanh nghiệp phải có một cơ cấu tổ chức hay một văn hóa doanh nghiệp dẻo sẵn sàng học tập, tiếp thu kiến thức mới để thay đổi.

Thách thức trong việc thiết kế, hoạch định dòng công việc

Việc áp dụng quản trị tinh gọn tạo ra yêu cầu ổn định của mỗi quy trình sản xuất. Theo triết lý tinh gọn, có một số loại lãng phí như Muda - Muri (thừa người và thiết bị) và Mura (lỗi trong sản xuất không thường xuyên). Không thể loại bỏ Muda hay Muri nếu không giải quyết vấn đề của Mura. Cần hoạch định mức sản xuất trên cả sản lượng và sản phẩm.

Mối quan hệ cung ứng và JIT

JIT là triết lý của quản lý tinh gọn và hướng đến loại bỏ lãng phí. Theo triết lý JIT, loại bỏ lãng phí là khi ta cung cấp cho khách hàng thứ họ muốn và đúng sản lượng mong muốn – không thừa trong lưu kho và giảm thời gian chờ. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp SME đặt lợi ích trước mắt của họ lên trên mối quan hệ cung cầu lâu dài. Vì vậy, việc áp dụng JIT đôi khi là không thể với SME.

Thách thức khi áp dụng quản trị tinh gọn trong SEM Việt Nam

Thách thức trong việc phân quyền và chuẩn hóa quy trình công việc

Công nhân chỉ đảm nhận phần việc họ được giao và việc giao quyền phân quyền gần như không tồn tại. Công nhân không được khuyến khích nhận thêm nhiệm vụ và tư duy sáng tạo.

Tài liệu tham khảo: Phạm Minh Tuấn, “Những thách thức trong quá trình áp dụng quản trị tinh gọn: nghiên cứu tình huống trong một doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa ở Việt Nam”, Hà Nội, 2015

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: kinh tế và kinh doanh, tập 31, số 1 (2015), 63 - 70

>> Đọc thêm: Tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp với 5 cách hiệu quả | Phần 1